Je bent hier: Home » Narcisme overwinnen in een Jaartraject in groep – bij Mario

Narcisme leren begrijpen in een Jaartraject in groep – bij Mario

Mensen die langdurig worden geconfronteerd met een narcistisch gedragspatroon van hun partner zijn verward. Ze piekeren voortdurend om te begrijpen wat hen overkomt. Ze kunnen zich niet meer concentreren. Ze voelen zich emotioneel uitgeput.

Het leven voelt aan als een bootje dat dobbert op de oceaan waarbij men niet weet welke richting het bootje uitgaat of erger nog met de vraag of het bootje überhaubt een richting uitgaat.

Sommige mensen hebben dergelijke toxische relatie achter zich gelaten. Evenwel kunnen zij via hun kinderen nog in aanraking komen met hetzelfde gedragspatroon van hun inmiddels ex-partner. De machteloosheid die zij hierbij ervaren maakt hen soms wanhopig.

Om uit de verwarring en de gevoelens van uitputting en wanhoop te raken is het belangrijk om dingen helder te krijgen. Pas dan kunnen we leren om ermee om te gaan. Dit betekent valkuilen vermijden en de impact op ons leven tot een minimum herleiden.

Leer het narcistisch gedragspatroon kennen

Met deze groepsbegeleiding willen we in een kleine groep van mensen die dezelfde ervaringen delen, klaarheid scheppen in het narcistisch gedragspatroon en de relatiedynamiek die ontstaat als we niet begrijpen waarmee we te maken hebben.

Vervolgens worden er tools aangereikt die ervoor zorgen dat dit gedragspatroon en de relatiedynamiek die hierdoor ontstaat minder impact heeft op ons leven.

Wat houdt het jaartraject in?

Het jaartraject is gebaseerd op de vijf pijlers van herstel, nl Inzicht – Werken aan eigenwaarde – leren grenzen stellen, bewuste keuzes maken en een positieve mindset.

In elke sessie kunnen eigen ervaringen worden gedeeld.  In elke sessie wordt op basis van psychologische uitleg over het narcistisch gedragspatroon een ander onderwerp interactief behandeld.  We streven ernaar om het waarom van het gedragspatroon te verklaren, om de impact van dit gedragspatroon op elk van ons te verduidelijken alsook hoe er vervolgens zich steeds herhalende relatiedynamieken ontstaan.  Tenslotte bekijken we met welke gedragswijzigingen deze relatiedynamieken kunnen veranderen.

Vragen over narcisme die aan bod kunnen komen

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Wat zijn de typische kenmerken van een narcistisch gedragspatroon?
 • Hoe komt het dat dit gedragspatroon zich steeds herhaalt?
 • Wat doet dit gedragspatroon met mensen als zij hiermee worden geconfronteerd?
 • Wat zijn de gebruikelijke relatiedynamieken die ontstaan als gevolg van dit gedragspatroon?
 • Wat zijn de valkuilen in het omgaan met dit gedragspatroon?
 • Wat kan je doen opdat dit gedragspatroon minder impact heeft op jezelf?
 • Hoe komt het dat ik dit gedragspatroon niet vroeger heb gezien?
 • Wat gebeurt er als er wordt besloten om uit elkaar te gaan?
 • Wat doe ik met het onbegrip van de omgeving?
 • Hoe kan ik mijn kinderen beschermen tegen het gedragspatroon van mijn (ex)-partner?
 • Wat maakt dat ik het gevoel heb dat ik niet vooruit kom nadat ik ben weggegaan van mijn partner?

Bij deze vragen wordt in het bijzonder aandacht besteed aan emotioneel misbruik, sexueel gedrag en het omgaan met geld, als dit relevant is.

Tenslotte is er aandacht voor de mogelijkheid van post-traumatische stress symptomen die kunnen ontstaan na een complex trauma.

Praktisch

De groepsbegeleiding bestaat uit 10 maandelijkse sessies gespreid over een jaar.

De bedoeling is om een proces van persoonlijke groei in gang te zettten.

Om de groepsbegeleiding optimaal en interactief te laten verlopen, wordt aan de deelnemers gevraagd om aan alle groepssessies deel te nemen.

De groep bestaat uit minimaal uit 4 en maximaal uit 8 deelnemers, zodat er voldoende aandacht kan worden besteed aan de individuele evolutie van de deelnemers.

Om te kunnen deelnemen vragen we aan de kandidaten om een mailbericht te sturen met de reden van deelname aan de groepsbegeleiding.  Tevens wordt gevraagd om 3 vragenlijsten in te vullen.  De bedoeling hiervan is te evalueren of het aanbod van de groepsbegeleiding aansluit bij de noden en wensen van de kandidaat deelnemers.

Geplande jaartrajecten

Narcisme? Doe de check!

Is je partner, baas collega, vriend(in) of familielid een narcist? Deze check geeft je een indicatie en meteen advies op maat!

Heb je nood aan individuele begeleiding?

Soms is een groepstraject niet iets voor jou. Dan kan je terecht bij onze coaches voor privé-begeleiding.

Nog niet klaar voor een jaartraject?

Misschien past een infoseminar, een doorbraakworkshop van 2 dagen of individuele begeleiding meer bij jou?

Infoseminar

Kom snel meer te weten over narcisme zodat je het sneller kan herkennen.

Doorbraakworkshop

Gedurende 2 dagen breken we samen door narcisme in 5 stappen!

Jaartraject met Nelly

Wil je alles doen om te herstellen? Dan neemt Nelly jou graag mee in dit jaartraject

Individuele begeleiding

Heb je nood aan een één-op-één gesprek met één van onze coaches?