Je bent hier: Home » Kan een verborgen narcist extravert zijn?

Kan een verborgen narcist extravert zijn?

Is een verborgen narcist introvert of extravert? Er is gewoon geen echt oorzakelijk verband tussen introvert en verborgen narcisme. Dat zijn twee verschillende persoonlijkheidskenmerken die in verschillende combinaties kunnen voorkomen.

Een tijdje geleden kreeg ik een mail van een dame die me vroeg of ik eens iets wou schrijven over ‘verborgen narcisten’ want – zo schreef ze  – mijn partner is een introverte verborgen narcist en wat ik lees gaat meestal over ‘open narcisten’.

In dit ene zinnetje zitten twee grote misverstanden die ik hier wil rechtzetten.

Om te beginnen wil ik het hebben over de definities van introvert versus extravert.

Net zoals bijna alles in het leven is dat geen zwart – wit verhaal, maar een verhaal met heel veel tinten grijs.

In de Myers-Briggs type indicator – MBTI – is dat een glijdende schaal.

De MBTI schaal is een onderverdeling van verschillende persoonlijkheidstypes op basis van een aantal kenmerken die aanduiden hoe die persoon in het leven staat. Die persoonlijkheidstypes worden bepaald op basis van een zeer uitgebreide vragenlijst waaruit men iemands voorkeuren kan filteren.

De I in MBTI staat voor introvert versus extravert, maar het is niet het ene of het andere, het is een schaal waar je ofwel naar introvert neigt ofwel naar extravert. Je kan dus net naast het middelpunt scoren of aan het uiterste van de schaal.

Het verschil tussen introvert en extravert is gebaseerd op de manier waarop iemand zijn energie oplaadt.

De introverte persoon zal dat voornamelijk uit zijn innerlijke belevingswereld halen.

De extraverte persoon richt zich op de wereld om zich heen.

Bovendien speelt in de manier van energie opladen hoogsensitiviteit ook een rol.

Zoals je ziet is het te kort door de bocht om iemand de stempel introvert of extravert te geven.

In de eerder genoemde MBTI type indicator belandde ik op de schaal introvert – extravert net naast het middelpunt aan de extraverte kant, en dat is exact hoe ik het aanvoel.

Ik heb de rustige momenten nodig om te bezinnen en op te laden, maar heb evenzeer nood aan menselijk contact en interactie. Het is dus een golfbeweging waarin ik heb moeten leren een evenwicht te zoeken.

Bovendien moet je er rekening mee houden dat mensen tijdens hun leven een persoonlijke ontwikkeling doormaken en dat kan ook van invloed zijn op de omgang met de buitenwereld.

Ik keer terug naar de vraag van mijn cliënte over verborgen narcisten.

Wel, het overgrote deel van de narcisten zijn verborgen narcisten. Het is niet verwonderlijk dat zij dacht met een uitzondering te maken te hebben, verborgen narcisten vallen gewoon minder op.

In mijn praktijk als narcismecoach heb ik inmiddels honderden prooien van narcisme begeleid en de overgrote meerderheid ging over verborgen narcisme.

Verborgen narcisme manifesteert zich soms pas na jaren. Dat is niet verwonderlijk, want als de narcist al zijn behoeften bevredigd ziet, met andere woorden als hij regelmatig narcistische voeding krijgt, is er ogenschijnlijk niets aan de hand. Pas als zijn/haar frustratie groeit doordat zijn ultieme hunkering naar liefde onvervuld blijft, voelt hij de behoefte om zich te wreken op zijn omgeving die hij verantwoordelijk acht voor zijn gebrek aan bevestiging en aandacht waar hij anderen verantwoordelijk voor acht en die gaat straffen.

Wat is nu het misverstand?

Er is gewoon geen echt oorzakelijk verband tussen introvert en verborgen narcisme.

Dat zijn twee verschillende persoonlijkheidskenmerken die in verschillende combinaties kunnen voorkomen.

Extraverte verborgen narcisten

De meeste verhalen van prooien gaan over extraverte verborgen narcisten. Dat zijn zeer sociale personen met een perfect opgebouwd imago, waarin menselijk contact een grote rol speelt, niet omwille van de diepgaande menselijke connectie, maar omwille van de oppervlakkige permanente bevestiging van hun imago (lees: narcistische voeding).

Zij zijn de groep die het moeilijkst te herkennen zijn. Niemand gelooft dat er achter het masker van de publieke figuur een klein, bang en onzeker persoon schuilgaat met een lage eigenwaarde.

Extraverte open narcisten

Daarnaast bestaat er een groep extraverte open narcisten. Hier is Trump zowat het schoolvoorbeeld.

Op café of in professionele context voeren zij het grootste woord. Zij kunnen charismatisch zijn en een grote groep aanhangers hebben. Maar soms gaan ze net over de grens van geloofwaardigheid en worden ze bijna zielig.

Introverte open narcisten

Een andere meer complexe combinatie is de groep van  introverte open narcisten.

Dat lijkt tegenstrijdig, maar is het niet echt.

Als we naar de betekenis van introvert kijken dan zou de narcist zijn energie opladen door zijn innerlijke belevingswereld.

Maar dat is nu net wat een narcist niet kan.

Energie haalt de narcist altijd bij anderen.

Die ‘innerlijke belevingswereld’ is schone schijn waarmee de narcist prooien aantrekt die hij dan gebruikt om energie te zuigen.

De introverte open narcist doet zijn prooien geloven dat hij een diep innerlijk gevoelsleven heeft. De narcist doet zich voor als een alwetende, verlichte geest. De prooi geeft zich vol bewondering over en wordt een ‘volgeling’.

Mijn ervaring in mijn praktijk leert me dat in de meeste gevallen de combinatie extraverte verborgen narcisten het vaakst voorkomt.

Het is dus een absoluut misverstand te geloven dat een verborgen narcist sowieso introvert is!

Nelly De Keye

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij onze coaches

Of lees mijn boek:

‘Narcisme, herstel én begrijp de narcisten in je leven’.

Deel mij:

Narcisme? Doe de check!

Is je partner, baas collega, vriend(in) of familielid een narcist? Deze check geeft je een indicatie en meteen advies op maat!

MIS DIT GRATIS E-BOOK NIET!

Krijg een unieke kijk achter het masker van een narcist. Bonus: af en toe een waardevolle tip via e-mail.

E-book

Geen spam, uitschrijven kan eenvoudig.